İKAMET İZNİ VİZEYABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ VE VİZE DANIŞMANLIĞITürkiye'de Sorunsuz Bir Yaşam İçin Yanınızdayız!!

Vize ve İkamet İzni Danışmanlık hizmeti sunan Türik Gid-Yabancı Danışmanlık Hizmetleri, sizi karmaşık bürokrasi ve formalitelerle uğraşmak zorunda bırakmadan, Türkiye'de yaşamınızı huzurlu bir deneyime dönüştürmenin anahtarını sunuyor. Bizimle tanışın, Türkiye'de yeni bir başlangıca adım atın.


HİZMETLERİMİZ


1-Türkiye Vizesi Danışmanlığı


Türkiye'ye seyahat etmek isteyenler için profesyonel vize danışmanlığı hizmetleri sunan "Türik Gid Danışmanlık" olarak, seyahat planlarınızı gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız. Türkiye Cumhuriyetinde belirli bir süre kalmak için Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden vize almanız gerekmektedir. Uzman ekibimiz, sizin için en uygun vize türünü belirlemeden, başvuru sürecini takip etmeye kadar her adımda size rehberlik eder.

  Türkiye İçin Vize Türleri:

 • Turizm Vizesi: Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.
 • Transit Vize: Türkiye’ye herhangi bir sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Türkiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verilecek transit vize ile belirlenen geçiş süresi, vizenin geçerlilik süresi içinde sınır kapısından her girişte yeniden başlar.
 • Havalimanı Transit Vizesi: Türkiye’ye giriş yapmaksızın sadece hava sınır kapısından geçiş yapmak isteyen yabancılara verilir.
 • Eğitim Vizesi: Türkiye’ye eğitim, öğrenim, staj, kurs, öğrenci değişim programı, Türkçe dil kursuna katılma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.
 • Çalışma Vizesi: Türkiye’ye 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kapsamındaki yabancılar ile bu kapsamda olmayan ve çalışma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.
 • Resmi Görev Vizesi: Resmi göreve atanan veya diplomatik kurye olarak görevlendirilen yabancılara verilir.
 • Diğer Vizeler: Türkiye’ye (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde belirtilen amaçlar dışında kalan ve arkeolojik kazı, araştırma, film veya belgesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, insani yardım, taşımacılık gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.
KAYNAK: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı https://www.mfa.gov.tr/vize-genel-bilgileri.tr.mfa

2-Türkiye İkamet İzni Danışmanlığı


Türkiye'de ikamet izni, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliği sağlamak, insan hakları ihlallerini önlemek ve insana yaraşır bir sistem oluşturmak amacıyla önem taşımaktadır. Yabancılar, ülkede çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri, bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların Türkiye'de yasal bir zemine oturtulmasını sağlar.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre ikamet izni, Türkiye'de kalmak üzere verilen izin belgesidir. Bu belge, yabancıya belirli bir süre ve yerde yaşama hakkı tanır. İkamet izni, kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önemlidir ve yabancının talepte bulunması, gerekli evraklarla başvurması ve şartları taşıması durumunda düzenlenir.

İkamet izni, Türkiye'de kalmak isteyen yabancılara verilen bir izin belgesidir. Vize veya vize muafiyeti süresini aşan yabancılar, e-ikamet sistemi üzerinden başvuruda bulunmak zorundadır. Başvurusunu tamamlayan yabancılar, belirlenen randevu gününde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmalıdır. Geçerli bir mazereti olmaksızın randevu gününde hazır bulunmayan yabancılar, başvuruda bulunmamış sayılırlar.

İkamet izni uzatma başvuruları, genellikle aynı usulle yapılır. Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), ikamet izni ile ilgili soru ve sorunlar için 24 saat boyunca hizmet veren bir iletişim merkezidir. Yurt içinden 157, yurt dışından ise +90 312 157 11 22 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

İkamet İzni Türkleri Aşağıdaki Gibidir"

 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ


 2. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar;
  • Türkiye'de taşınmaz malı bulunanlar
  • Ticari bağlantı veya iş kuracak olanlar
  • Hizmet içi eğitim programına katılacak olanlar
  • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelenler
  • Turizm amaçlı kalacaklar
  • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olanlar
  • Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye'de kalması gerekenler
  • Aile ikamet izni şartlarını kaybetmiş olanlar
  • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olanlar
  • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olanlar
  • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
  • Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

 3. AİLE İKAMET İZNİ


 4. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

  • Türk vatandaşlarının eşleri
  • 5901 sayılı Kanunun 28. maddesi kapsamındaki yabancılar veya diğer ikamet izni sahiplerinin çocukları
  • Mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin aile fertleri
  Aile İkamet İzni Süreleri:

  Her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir. İzin süresi, destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

  Aile İkamet İzni Başvuru Şartları:
  1. Destekleyicide aranan şartları karşılamak (sağlık sigortası, aylık gelir, adli sicil kaydı, Türkiye'de ikamet süresi ve adres kayıt sistemi)
  2. Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanların aranan şartları karşılamak (destekleyici bilgileri, yaşama niyetini gösterme, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, 7. madde kapsamına girmeme, evliliğin izin amacıyla yapılmamış olması)
  Aile İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri:
  • Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
  • İkamet izninin veriliş amacının dışında kullanılması
  • Geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması

 5. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ


 6. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 38-41. maddeleri ile Yönetmeliğin 35-39. maddeleri öğrenci ikamet iznini düzenler.

  Kimler Başvurabilir:
  • Aile ikamet izni olmayan ilk ve orta derece öğrenim görecek yabancılar.
  • Yükseköğretim kurumlarında eğitim alacak yabancılar.
  İzin Süreleri:
  • Öğrenim süresi bir yıldan kıtaysa, izin süresi öğrenim süresini aşamaz.
  • Kamu kurumları aracılığıyla gelen yabancılara öğrenim süresince izin verilebilir.
  • İlk ve orta derece öğrenim görecek yabancılara, bakımı ve masrafları üstlenen gerçek/tüzel kişilerin muvafakatiyle yıllık sürelerle izin verilebilir.
  Başvuru Şartları:
  • Türkiye'de kalış amacını destekleyici bilgi ve belgeleri sunmak.
  • Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek.
  • Kalınacak adres bilgilerini vermek.
  Sağlık Sigortası:

  Üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olunması gerekir.

  Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliği:
  • Aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda izin geçerliliğini korur.
  • Farklı bir ilde öğrenim devam edilecekse, yeni öğrenim süresi kadar izin düzenlenir.
  Çalışma Hakkı:

  Öğrencilere çalışma izni almak kaydıyla çalışma hakkı tanınır. Ön lisans ve lisans öğrencileri için bu hak ilk yıldan sonra başlar.

  Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri:
  • Şartların karşılanamaması, ortadan kalkması.
  • Öğrenimini sürdürememe durumu.
  • İkamet izni amacının dışında kullanılması.
  • Sınır dışı etme kararı veya giriş yasağı olması durumlarında kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenlere uzatılmaz.
 7. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ


 8. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 42-45. maddeleri ile Yönetmeliğin 40-43. maddeleri uzun dönem ikamet iznini düzenler.

  Kimler Başvurabilir:
  • Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış veya belirli şartları sağlayan yabancılara valiliklerce süresiz ikamet izni düzenlenir.
  • Mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni ve geçici koruma alanlara uzun dönem ikamet izni geçiş hakkı tanınmaz.
  İzin Süreleri:

  Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenir.

  Başvuru Şartları:
  • Sekiz yıl kesintisiz ikamet izniyle Türkiye'de yaşamış olmak.
  • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak.
  • Yeterli ve düzenli gelire sahip olmak.
  • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak.
  • Kamu düzeni veya güvenliğine tehdit oluşturmamak.
  Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar:

  Askerlik, seçme-seçilme, kamu görevine girme, araç ithal etme gibi haklardan yararlanma hakkı.

  Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri:
  • Kamu düzenine ciddi tehdit oluşturması.
  • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması.
  İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzni Yeniden Başvuru:

  İptal edilen izinler için tekrar başvurular, konsolosluklara veya yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat veya belirlenen usule göre yapılır.

  Yeniden başvurularda sekiz yıl ikamet izni şartı aranmaz, başvurular öncelikli değerlendirilir ve bir ay içinde sonuçlandırılır.

  Sağlık, eğitim, zorunlu kamu hizmeti dışında bir yıl Türkiye dışında kalınması nedeniyle iptal edilenler tekrar başvuruda bulunabilirler.

 9. İNSANİ İKAMET İZNİ

  • Yasal Dayanak: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 46. ve 47. maddeleri ile Yönetmeliğin 44. maddesi insani ikamet iznini düzenler.
  • Kimler Başvurabilir:
   • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
   • Sınır dışı veya giriş yasağı kararı alınmış fakat çıkış mümkün olmayan durumlarda,
   • Sınır dışı kararı olmayan durumlarda yargı yoluna başvurulduğunda,
   • İltica ülkesine geri gönderilme işlemleri devam ederken,
   • Acil durumlar veya kamu düzeni için giriş izni gereken durumlarda,
   • Olağanüstü durumlarda.
  • İzin Süreleri:
   • Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlıdır.
   • Genel Müdürlük onayı alınarak valiliklerce verilir ve uzatılabilir.
  • Şartlar:
   • Diğer ikamet izinlerindeki şartlar insani ikamet izni için aranmaz.
  • Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri:
   • İnsani ikamet izni, zorunlu şartlar ortadan kalktığında Bakanlık onayı ile iptal edilir ve uzatılmaz.
  • Diğer Hususlar:
   • İnsani ikamet izni alanlar, izin tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.
   • İnsani ikamet izni sahipleri, süreleri içinde uzun dönem ikamet izni hariç diğer izinlere başvurabilirler.
   • İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, genel ikamet izin sürelerinin toplamına eklenmez.
 10. İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 48. ve 49. maddeleri ile Yönetmeliğin 45. ve 46. maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

  Kimler Başvurabilir?

  İnsan ticareti mağduru olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunan yabancılara bu izin düzenlenir.

  İzin Süresi:

  İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli olarak düzenlenir. Altışar aylık sürelerle en fazla üç yıl uzatılabilir.

  İzin Şartları:

  Diğer ikamet izinlerindeki şartlar bu izin için aranmaz.

  Red, İptal veya Uzatılmama Nedenleri:
  • Yabancının suçun failleriyle bağ kurması,
  • Yükümlülüklere uyulmaması,
  • Mağduriyetin olmadığının anlaşılması durumlarında izin iptal edilir. Ancak, durumlar zorlama, korkutma, şiddet gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleşmişse izin iptal edilmez.
KAYNAK: Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü


SIKÇA SORULAN SORULAR S.S.S.Türkiye'ye vize ile geldikten sonra vizede belirtilen günden fazla kalacaksanız ikamet iznine başvurmanız gereklidir.

İkamet izni ile oturma izni aynıdır.

İkamet izni randevusuna gittiğiniz zaman eksik evraklarınız varsa 30 günlük ek süre verilir.

https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden online başvuru yaptıktan sonra kendinize ait başvuru formunda ödeyeceğiniz harç-vergi miktarı yazar. Online veya Gelir İdaresi Başkanlıklarından harç ödemesi yapabilirsiniz/p>

İkamet izniniz reddedildiğinde yasal olarak kalış süreniz varsa ikinci defa tekrar başvurabilirsiniz. Yasal süreniz bitmişse veya başvurunun reddinin haksız olduğunu düşünüyorsanız anlaşmalı hukuk bürolarımızla iletişime geçmenizi öneriririz.

ARADIĞINIZ SORU VE CEVABI BULAMADINIZ MI?

Türkiye'de belirli bir süre yaşamak için Vize&İkamet İzni almak ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz?

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI UYRUKLU DÖKÜMAN DANIŞMANINIZ

Türik Gid "Bay Bilig-Bilgi Belge Danışmanlık Hizmetleri"nin Yabancı Uyruklulara Yönelik Danışmanlık Hizmetidir.